Vyčistím vaše rozvody pitné vody, tepla a odpady

Zavolejte ihned na tel.: 607 469 496 
Nebo pište na email: cistenivodovodnihopotrubi@email.cz

Ve vašich budovách nebo objektech obnovím průchodnost a funkčnost rozvodů vody, tepla a odpadů. Vyčistím technologické rozvody vody pro zajištění vašeho provozu a výroby. Zajistím čistotu rozvodů vody ve vašem domě, výrobní firmě, úřadu, hotelu nebo restauraci. To vše vyčistím výkonně a šetrně. Působím po celé ČR. Za dobré ceny.

- Provádím:  
 • Čištení rozvodů teplé a studené pitné vody ve velkých bytových domech a firemních objektech
 • Dezinfekce vodovodního potrubí
 • Čištění velkoobjemových studní a zdrojů pitné vody 
 • Čištění centrálních domovních výměníků k ohřevu TUV a bojlerů 
 • Čištění velkých vytápěcích systémů včetně podlahového topení
 • Čištění domovních odpadových sítí
 • Čištění technologických rozvodů vody k zajištění výrobních provozů
 • Návrh a montáž vhodné filtrace

  

Přísné hygienické předpisy vyžadují čisté rozvody pitné vody zejména ve zdravotnictví, v provozech ubytování a hromadného stravování, v potravinářství, ve školách nebo školkách a v dalších. V rámci údržby objektů provedu čištění,  konzervaci a desinfekci rozvodů pitné vody.

-Vyčistím ODPADY, KANALIZACI, OKAPY A DEŠŤOVÉ NÁDRŽE

Provádím čištění odpadů strojem nebo tlakovou vodou. Máte ucpané odpady, neodtékájí umyvadla, vany a WC, domovní, venkovní nebo dešťové odpady? Problém vyřeším šetrně a spolehlivě. Provádím:

 • Čištění kanalizace a odpadů v objektech a v budovách 
 • Čištění odpadů v bytových a v rodinných domech
 • Čištění venkovních ležatých odpadů
 • Čištění dešťových odpadů
 • Čištění a odkalení dešťových nádrží
 • Čištění odpadů DN 30 - 200 mm
 • Čištění odpadů a hledání závad v potrubí Inspekční kamerou do vzdálenosti 35 m
- Vyčistím rozvody otopných systémů a zvýším jejich výkon

Vaše otopné systémy s rozvody teplé vody potřebují pravidelnou péči. Topíte i více než polovinu roku a nečistoty se usazují na stěnách trubek. Snižuje se jejich světlost a klesá účinnost topení. A abyste se se ohřáli, musíte více topit. Vyčistím vaše topení a hned budete topit lépe a levněji.  

- Provádím chemické čištění topných soustav

Účinné chemické čištění efektivně protáhne trubky ústředního topení ve vašem domě. Zvýší se tak účinnost vytápění a prodlouží se životnost topné soustavy. Díky vyčištění odstraníte z trubek, radiátorů a dalších komponent topení veškeré usazeniny a nánosy.  Váš dům ohřejete rychleji a levněji. 

- Provádím montáž podružných vodoměrů 

Šetřte za vodu, kterou využíváte na zalévání trávníku, zahrady nebo pro doplňování bazénu. Takto spotřebovaná voda neodtéká do kanalizace a je zbytečné za ni platit stočné. Oveřte si u vašeho dodavatele vody, že umožňuje zvláštní účtování vodného bez stočného a nechte si namontovat podružný vodoměr. Pomůžu s vyřízením žádosti.

- ZDARMA MĚŘÍM PŘENOSY TEPLA TERMOKAMEROU

Zanesené tepelné rozvody a tělasa zhoršují přenos tepla a snižují efektivitu vytápění. Pomocí termokamery zaměřím místa se špatným průhodem.

- Provádím vysokotlaké čištění venkovních ploch, fasád a střech  

Provádím vysokotlaké čištění venkovních ploch, znečištěných šikmých a rovných střech, renovaci dlažeb, odstranění starých nátěrů nebo starých omítek, grafity a podobně. 

VIDEA A FOTA Z ČIŠTĚNÍ PANELÁKU V JAROMĚŘI NAJDETE zde:
Zavolejte mi, když řešíte třeba tyhle potíže s vodou:
 • Máte nekvalitní pitnou vodu, zdraví nebezpečné bakterie v potrubí a ve vodě
 • Je znečištěná studna a přívody vody z vodního zdroje
 • Málo vám teče studená pitná voda - jsou zanesené nebo ucpané vodovodní trubky
 • Málo vám teče teplá voda - je zanesený bojler a zanesené rozvody teplé vody
 • Teče vám rezavá voda z vodovodu - znečištěná voda z řádu a zanesené domovní rozvody
 • Máte slabý ohřev teplé vody - je zanesený výměník a rozvody teplé vody v bytovém domě
 • Máte ucpané nebo málo průchodné odpady a kanalizace v objektu, domě či domácnost
 • Málo topí radiátory nebo podlahovka - je zanesené tepelné vedení a tělesa
 • Instalujete nový kotel topení nebo renovujete topnou soustavu
 • Máte nekvalitní pitnou vodu, zdraví nebezpečné bakterie v potrubí a ve vodě
 • Je znečištěná studna a přívody vody z vodního zdroje 
 • a další trable s vodou ...
Sháníte tepelné čerpadlo nebo klimatizaci? 
Osvědčení o registraci u Českého meteorologického institutu pro montáže
Měřidel protečeného množství vody a Měřičů tepla a chladu zde:
Potřebujete poradit? Zavolejte mi na tel.: 607 469 496
Nebo mi napište email: 
cistenivodovodnihopotrubi@email.cz
Výběr z mých referencí a zakázek  čtěte na mém blogu:
cistavodazvodovodu.blogspot.com 
Videa z některých zajímavých čištění najdete na Youtube zde  

© Copyright Čistá voda z vodovodu